Za one kandidate koji zadovolje kriterije postavljene u ulaznom postupku započinje provedba tretmana koja se odvija kroz najmanje 16 grupnih susreta u trajanju od po 2 sata.

Tijekom tretmana klijenta se poučava i iskustveno vodi kroz teme o nasilju, posljedicama njegova nasilnog ponašanja, načinima kako može promijeniti svoje ponašanje, te o ulozi njegovih vrijednosti i uvjerenja o rodnim odnosima u njegovom nasilnom ponašanju. Tijekom tretmana klijent prima niz povratnih informacija o sebi i svom napretku. Počinitelj nasilja dužan je aktivno sudjelovati na svakom susretu. Smije opravdano izostati najviše dva puta, ako to unaprijed najavi. U protivnom će se smatrati da se ne pridržava svojih obveza i biti će isključen iz tretmana o čemu će se odmah obavijestiti tijelo koje je počinitelja nasilja uputilo u tretman. O činjenici isključivanja iz tretmana odmah će biti obaviještena i žrtva nasilja. Prva procjena uspješnosti tretmana i izvješćivanje nadležnog tijela o tijeku tretmana radi sa na polovici njegove provedbe. Završna ocjena se za svakog počinitelja nasilja daje na kraju tretmana, te se o tome obaviještava njega osobno, žrtvu i tijelo koje ga je u tretman uputilo, koje osim ocjene postignuća dobije i eventualne potrebne preporuke.

 

 

 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner