Tretman se sastoji od ulaznog postupka tijekom kojega se radi stručna procjena mogućnosti postizanja promjene, vjerojatnost postizanja ciljeva tretmana i pojašnjavanje tretmanskog procesa.

Procjena prikladnosti počinitelja odvija se tijekom 2 do 4 individualna susreta, a temelji se na slijedećim elementima:

  • Da li je počinitelj u stanju priznati da je bio nasilan tj. da nije u potpunom poricanju
  • Vidi li da su njegovo nasilje i zlostavljanje problem
  • Prihvaća li uvjete predviđene za uključivanje u tretman i pristaje li potpisati tretmanski ugovor
  • Odsustvo ovisnosti o alkoholu ili drogi
  • Odsustvo akutne mentalne bolesti

U procjenu treba, kad god je to moguće, uključiti informacije i izvještaje, te drugu dokumentaciju koja se može pribaviti od nadležnih službi.

 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner