Stručno predavanje na Prekršajnim sudovima u Sinju i Omišu

"PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI"

U utorak, 15. rujna 2009. godine, prof. Željko Jurin, psiholog održao je na Prekršajnom sudu u Omišu stručno predavanje o provođenju psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, a isto predavanje na Prekršajnom sudu u Sinju održala je mr. Danijela Didić. Na predavanjima je sucima pobliže prezentirano prednosti i mogućnosti samog tretmana, kao i neka ograničenja o kojima se treba voditi računa.

Na Prekršajnom sudu u Sinju, osim predstavnika policije, Centra za socijalnu skrb Sinj i sudaca toga suda, bila je i predsjednica udruge "Srma" iz Sinja, gđa. Jadrijević, koja je ponudila suradnju između udruga "Srma" i "Psyhoaktiva" kako bi se eventualno tretman mogao provoditi i u Gradu Sinju. O tome kakav oblik suradnje će se moći ostvariti između dviju udruga, razgovaralo se nakon predavanja na Prekršajnom sudu u Sinju, u prostorijama udruge "Srma".


 

 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner