Projekti

Zaustavimo nasilje - spriječimo ovisnost

Tema vršnjačkog nasilja među djecom posljednjih godina ima vrlo značajno mjesto kako u javnom tako i u znanstvenom prostoru. Naročito je izražena sve veća osvještenost o tom problemu. Obzirom da su djeca najslabiji i najnezaštićeniji dio svakog društva i da je svako društvo pozvano da štiti djecu, pojava sve većeg broja slučajeva nasilja među vršnjacima je zabrinjavajuća. Djeca su zaštićena i Ustavom Republike Hrvatske, a Republika Hrvatska je potpisnica i UN-ove Konvencije o pravima djeteta, koja, između ostaloga, govori o zaštiti djeteta od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda, iskorištavanja ili zlostavljanja.


Vršnjačko nasilje je nepoželjan oblik ponašanja koji ostavlja niz negativnih posljedica kako na onu djecu koja čine nasilje, tako i na djecu koja trpe nasilje. Osobine koje imaju žrtve nasilja i koje ih čine «lakom metom» su da su ta djeca u pravilu plašljiva i nasigurna, oprezna, osjetljiva, tiha, reagiraju plačem i povlačenjem, imaju manjak samopoštovanja, nemaju prijatelja, previše su zaštićena od svojih roditelja i najčešće nisu agresivna (osim rijetkih). Za razliku od njih djeca koja su skona zlostavljanju su agresivna (i prema nastavnicima i roditeljima), impulzivna, imaju želju za vladanjem i moći, osjećaju neprijateljstvo prema okolini, imaju manjak empatije, imaju naglašenu potrebu za materijalnom koristi i imaju pozitivno mišljenje o sebi. Pokazalo se da dječaci koji su bili zlostavljači imaju pet puta veće izglede da prije 30-te godine počine kazneno djelo.


Znanstveno je jasno i jednoznačno dokumentirano kako je pojava vršnjačkog nasilja ozbiljnih razmjera i ostavlja dugotrajne posljedice po psihičko zdravlje i ponašanje kako djece koja trpe zlostavljanje, tako i one djece koja ga čine. Naučiti ih kako se efikasno mogu iskontrolirati od agresivnih poriva, a djecu žrtve nasilja kako se mogu zauzeti za sebe, značilo bi i prevenirati sva buduća štetna ponašanja i posljedice tih ponašanja i na mentalno i na fizičko zdravlje. Upravo te dvije skupine djece su rizična djeca kako za razvijanje raznih nepoželjnih oblika ponašanja, tako i za razvijanje bolesti ovisnosti u nekoj razvojnoj dobi.

 

Projektne aktivnosti

Za potrebe provođenja projekta "Zaustavimo nasilje - spriječimo ovisnost" izrađeno je 10 strukturiranih radionica za djecu.
Više...
 

Rezultati

uskoro!
 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner