Jedna od osnovnih djelatnosti udruge «Psyhoativa» je psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji sudska je zaštitna mjera čiji je osnovni cilj trenutno zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji. To se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani kognitivno bihevioralni tretman. Stručnjaci «Psyhoaktive» su psiholozi i socijalni radnici s dodatnim završenim stručnim usavršavanjem za rad s obiteljskim nasilnicima. Udruga «Psyhoaktiva» je trenutno jedina pravna osoba u SD županiji koja je registrirana za rad s obiteljskim nasilnicima i koja je za obavljanje te djelatnosti dobila licencu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Iskustva u zemljama s duljom tradicijom provedbe psihosocijalnog tretmana pokazuju da se može očekivati da oko 70% nasilnika koji uspješno završe tretman, slijedeće dvije godine neće ponoviti nasilje u obitelji.

Više...
 

Individualnim ili grupnim radom na sebi ne otvaraju se samo bolni sadržaji, već se ponovno uspostavlja mogućnost za kvalitetan život i rad, manje opterećen depresijom, brojnim konfliktima, lošom slikom o sebi ili destruktivnim razmišljanjima.

Osim grupnih psiholoških tretmana u udruzi «Psyhoaktiva» provode se i individualni tretmani koji pomažu pojedincu otkriti konstruktivna rješenja ili «izlaze» iz teških životnih situacija. U grupnim tretmanima članovi grupe djeluju kao korektiv, a klijenti imaju mogućnost osjetiti i prevladati različita iskustva i emocionalna stanja uz podršku ostalih članova grupe.
Više...
 
Baner
NOVOSTI
 
Posjete Sadržajima : 167408